onsdag 27 maj 2009

Minnen från en kurs - eller hur man gör en gruppindelning...

Idag fick jag mail från en gamal kursdeltagare som hade gått en av mina meritportföljskurser. Vid ett av redovisningstillfällena fick vi problem med i gruppindelningen. Detta inspirerade läraren till ett tentamensproblem i Diskret matematik som jag fått ta del av och som i en något nedkortad version lyder så här:

I en kurs ingår att deltagarna ska skriva varsin text. Varje person ska därefter läsa två andra personers texter. Slutligen ska man sätta sig i grupper och diskutera. För att inte alla ska läsa samma text har kursledaren fördelat det så här: A läser B:s och C:s text, B läser C:s och D:s, och så vidare fram till H, som läser I:s och A:s texter, och I, som läser A:s och B:s. Hur man ska dela upp i diskussionsgrupper? Undergrupperna behöver inte vara lika stora, men i varje grupp ska det till varje person finnas minst en person som läst vederbörandes text. Går denna uppdelning att genomföra? Om ja: Hur ska grupperna se ut? Om nej: Varför inte?

Svar: Hur vi än gör så blir det fel; det här problemet är inte lösbart. (Denna uppgift är fullständigt autentisk, från en kurs som jag gick häromåret. Rent praktiskt tror jag att man ska dela upp i grupper innan man födelar läsuppdragen. Här skulle det ju funka utmärkt med tre trepersonagrupper, där varje person läst de två andra gruppmedlemmarnas alster.)

Japp, det var min kurs det... Kul att kursedltagarna lär sig något. Frågan är dock vad. Men här är alltså ett tips på hur man ska gå till väga om man inte vill trassla in sig någon gruppindelningsproblematik. ;-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna en kommentar, Jag är alltid så nyfiken på vem som varit här! :-)